• Mumbai Art Fair (October 2019) Mumbai, India.
  • World Art Dubai (October 2020) Dubai, United Arab Emirates.
  • World Art Dubai (April 2021) Dubai, United Arab Emirates.
  • World Art Dubai (March 2022) Dubai, United Arab Emirates.